Meny Stäng

Våra tjänster

Vi på AEM är byggkonsulter som utför kontrollansvar och  entreprenadbesiktningar. Vi erbjuder även projektledning, täthetsprovning av klimatskal, fuktmätning i betong samt brandsskyddsdokumentation.

CERTIFIERAD KONTROLLANSVARIG

ENTREPRENADBESIKTNING

BYGG- OCH PROJEKTLEDNING

När du ska bygga, utföra markarbeten eller riva krävs normalt en kontrollansvarig. För att få arbeta som kontrollansvarig måste man vara certifierad, ett krav i EU:s tjänstedirektiv. Vi på AEM är certifierade kontrollansvariga enligt PBL nivå K, vilket innebär att vi är behöriga för projekt av komplicerad art.  

Som kontrollansvarig är det vår uppgift att se till att byggnadslagstiftning och myndigheternas krav på kontroll och tillsyn uppfylls. Vi upprättar förslag på kontrollplan, ser till att den följs och att nödvändiga kontroller utförs. 

Beroende på ditt behov finns det olika typer av besiktningar. Vi utför entreprenadbesiktning för att säkerställa att du som beställare har fått den produkt som avtalats. Vårt uppdrag är att opartiskt och sakligt på plats granska och godkänna det arbete som utförts. 

Som besiktningsman ger vi rådgivning, samt hjälp med pappersarbete och myndighetskrav. Vi erbjuder följande typer av besiktningar; förbesiktningar, slutbesiktningar, efterbesiktningar och garantibesiktningar.

AEM Byggkonsult erbjuder projektledning av nybyggnad, ombyggnad, tillbyggnad, renovering av fastigheter eller lokaler. Vi har lång erfarenhet av projektledning inom hela byggprocessen där vi leder arbetet från början till slut.

Vi ser till att upprätta förfrågningsunderlag, kalkyler, tidsplaner och sköter myndighetskontakter. Allt för att ditt byggprojekt ska löpa på strukturerat och enligt plan för att nå de mål som vi tillsammans satt upp för projektet. 

 

CERTIFIERAD KONTROLLANSVARIG

När du ska bygga, utföra markarbeten eller riva krävs normalt en kontrollansvarig. För att få arbeta som kontrollansvarig måste man vara certifierad, ett krav i EU:s tjänstedirektiv. Vi på AEM är certifierade kontrollansvariga enligt PBL nivå K, vilket innebär att vi är behöriga för projekt av komplicerad art.  

Som kontrollansvarig är det vår uppgift att se till att byggnadslagstiftning och myndigheternas krav på kontroll och tillsyn uppfylls. Vi upprättar förslag på kontrollplan, ser till att den följs och att nödvändiga kontroller utförs. 

ENTREPRENADBESIKTNING

Beroende på ditt behov finns det olika typer av besiktningar. Vi utför entreprenadbesiktning för att säkerställa att du som beställare har fått den produkt som avtalats. Vårt uppdrag är att opartiskt och sakligt på plats granska och godkänna det arbete som utförts. 

Som besiktningsman ger vi rådgivning, samt hjälp med pappersarbete och myndighetskrav. Vi erbjuder följande typer av besiktningar; förbesiktningar, slutbesiktningar, efterbesiktningar och garantibesiktningar.

BYGG- OCH PROJEKTLEDNING

AEM Byggkonsult erbjuder projektledning av nybyggnad, ombyggnad, tillbyggnad, renovering av fastigheter eller lokaler. Vi har lång erfarenhet av projektledning inom hela byggprocessen där vi leder arbetet från början till slut.

Vi ser till att upprätta förfrågningsunderlag, kalkyler, tidsplaner och sköter myndighetskontakter. Allt för att ditt byggprojekt ska löpa på strukturerat och enligt plan för att nå de mål som vi tillsammans satt upp för projektet. 

TÄTHETSPROVNING AV KLIMATSKAL

Att byggnadens klimatskal har en god lufttäthet har stor betydelse för byggnadens energianvändning, komfort, ventilationssystem och för att minimera risken för fuktskador.

Vi utför lufttäthetmätning och har många års erfarenhet av att utvärdera byggnaders lufttäthet genom lufttäthetsmätning och luftläckagesökning.

FUKTMÄTNING I BETONG

För att undvika skador uppkomna på grund av att golvbetäckning har lagts innan undergolvet är torrt bör man utföra fuktmätning av betongen. Mätningen kan ses som ett kontrollsystem för att motverka byggfukt i golvkonstruktioner av betong.

Vi genomför fuktmätning i betong antingen genom oförstörande mätning, som ger en indikation eller via borrhål och mätning av relativ fuktighet (%RF). 

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

Krav på brandskyddsdokumentation gäller vid uppförande för alla nya byggnader eller vid ändring på byggnad förutom för komplementbyggnader under 15 m2, dvs. friggebodar.

I brandskyddsdokumentation ska det framgå hur byggnadens brandskydd är utformat, hur man verifierat att brandskyddskraven uppfyllts samt vilka förutsättningar brandskyddet är utformat efter.

TÄTHETSPROVNING AV KLIMATSKAL

FUKTMÄTNING I BETONG

BRANDSKYDDS-DOKUMENTATION

TÄTHETSPROVNING AV KLIMATSKAL

FUKTMÄTNING I BETONG

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

Att byggnadens klimatskal har en god lufttäthet har stor betydelse för byggnadens energianvändning, komfort, ventilationssystem och för att minimera risken för fuktskador.

Vi utför lufttäthetmätning och har många års erfarenhet av att utvärdera byggnaders lufttäthet genom lufttäthetsmätning och luftläckagesökning.

För att undvika skador uppkomna på grund av att golvbetäckning har lagts innan undergolvet är torrt bör man utföra fuktmätning av betongen. Mätningen kan ses som ett kontrollsystem för att motverka byggfukt i golvkonstruktioner av betong.

Vi genomför fuktmätning i betong antingen genom oförstörande mätning, som ger en indikation eller via borrhål och mätning av relativ fuktighet (%RF). 

Krav på brandskyddsdokumentation gäller vid uppförande för alla nya byggnader eller vid ändring på byggnad förutom för komplementbyggnader under 15 m2, dvs. friggebodar.

I brandskyddsdokumentation ska det framgå hur byggnadens brandskydd är utformat, hur man verifierat att brandskyddskraven uppfyllts samt vilka förutsättningar brandskyddet är utformat efter.